Redactieraad

In de toekomst zullen wij regelmatig bijeenkomsten organiseren met de leden van onze redactieraad. Daarin zitten uiteenlopende mensen uit het boekenvak die met elkaar gemeen hebben dat ze een warm hart hebben voor literatuur. De redactieraad wordt geen ‘vereniging voor wederzijdse bewondering’, zoals Frans Kellendonk dat ooit verwoordde, maar een kritisch klankbord dat onze gedachten scherpt over bestaande en toekomstige publicaties van De Meent. Dat is naar onze overtuiging de enige juiste aanpak voor een ambitieuze uitgeverij die het lezerspubliek telkens weer probeert te verrassen met bijzondere boeken.