Ontbranden


Walter Dornstedt
Ontbranden
Roman

Ontwerp: Randy van Dinter, Qiss

ISBN 978 90 832 2764 1 | NUR 301 | 224 pp |
13,5 x 21 cm | gebonden

Prijs € 20,00 (verschijnt 21 december)

Met de nodige zelfironie schreef Walter Dornstedt deze roman over een working class hero uit het Spijkenisse van zijn jeugd. Een verhaal vol verrassende wendingen gebaseerd op persoonlijke ervaringen en historisch bronnenmateriaal, dat begint en eindigt in het hier en nu. Het decor is wisselend: nu eens Spijkenisse, een naar identiteit smachtende stad onder de rook van de petrochemische industrie, en dan weer het Botlekgebied, de oranje opgloeiende industriezone die verantwoordelijk is voor de welvaart en bevolkingsgroei van Spijkenisse.

De hoofdpersoon is Guus Mahler, een jongeman die zichzelf in zijn vrije tijd graag ziet als een romantisch-decadente kunstenaar, vrij
naar Gerard Reve. Guus fietst iedere dag vanuit Spijkenisse over het kanaal naar een andere wereld, het Botlekgebied, waar hij een
tijdelijke baan heeft als assistant engineer bij Esso. De raffinaderij groeit in de jaren tachtig zo snel dat er te weinig oog is voor de
veiligheid van de werknemers. Op een dag gebeurt er een gruwelijk ongeluk: de Spaanse arbeider Rafael Gonzales, die Guus persoonlijk
heeft gekend, wordt verpletterd door een hijskraan. Uit Rafaels persoonlijke bezittingen komt een envelop tevoorschijn waarop Guus tot zijn ontzetting zijn eigen naam ziet staan. Wat nu?


‘Een lucide, filosofisch doorknede roman waarin de illusie dat we zelf keuzes kunnen maken, stap
voor stap wordt ontmanteld door een met pervers estheticisme getooide hebzucht.’
Henk Oosterling over YMCA

Walter Dornstedt (1963) is van huis uit filosoof. Zijn jeugd speelde zich af
in Spijkenisse, een voedingsbodem voor zijn brandende ambities maar
ook een persoonlijk slagveld. Eerder verscheen van hem de roman YMCA,
een dystopisch verhaal over zijn ervaringen als sales director in de
wereld van de ICT en Consumenten Elektronica. Centraal in zijn leven
en werk staat de vraag hoe je als gemediatiseerde wereldburger zelf
keuzes kunt maken.

www.trendphilosopher.com


‘Onder het uitspreken van een of andere quasi-diepzinnige spreuk liet ik de
zak met liefdesbrieven in het kanaal vallen. Ik koos precies het midden van de
brug, omdat de brug een passage was tussen twee werelden. Het kanaal was
mijn hoogstpersoonlijke Hades. Elke dag stak ik die over, pendelend tussen het
duistere rijk van geld en werk en het heilige rijk van mijn adolescente dromen.’
Walter Dornstedt