De mensen van De Meent

Tijn Boon
Tijn Boon (1965) is uitgever en initiatiefnemer van De Meent. Hij studeerde Culturele Studies met als specialisatie Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de loop der jaren heeft hij bij de uitgeverijen Lemniscaat (2000-2017) en bij Boom (2018-1999) vele boeken gepubliceerd op uiteenlopende gebieden: filosofie, geschiedenis, literatuur, wetenschap, psychologie, journalistiek, politiek, noem maar op. Hij houdt niet alleen van de prille ideeënfase, de zoektocht naar (soms nog onbekende) schrijvers die met interessante plannen rondlopen, maar ook van de latere, intensieve begeleidingsfase waarin de kritische blik gepaard moet gaan met mensenkennis. Zelf publiceerde hij onder meer Het koppige hoofd dat niet wilde scheuren, een literaire monografie over Frans Kellendonk, en het lichtvoetige boek Sinterklaas bestaat! in samenwerking met Bram van der Vlugt. Bij De Meent houdt hij zich bezig met het uitgeefvak in al zijn facetten: acquisitie van nieuwe titels en projecten, auteursbegeleiding en tekstredactie, publiciteit en promotie, enzovoort.
MAIL: tijn@uitgeverijdemeent.nl
MOBIEL: 06 – 103 117 87

Pieter Kers
Pieter Kers denkt in de rol van uitgeefpartner intensief mee over de koers en strategie van De Meent, over acquisitie van interessante projecten en de zakelijke kant van het vak. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de bijzondere vormgeving en productie van onze boeken. Pieter is na een economische én een creatieve opleiding midden jaren ’90 aan de slag gegaan als ontwerper en productiemanager van een prominente uitgeverij en zes jaar later voor zichzelf begonnen. Hij heeft sindsdien talloze boeken en verwante projecten ontwikkeld, ontworpen en/of gerealiseerd en werkt als ontwerper en uitgever.
MAIL: pieter@uitgeverijdemeent.nl
MOBIEL: 06 – 549 567 04

Thea van Duijvenbooden
Thea van Duijvenbooden is bij De Meent verantwoordelijk voor de publiciteit en promotie rond onze boeken – een tak van sport waar ze ruim twintig jaar ervaring mee heeft. Daarnaast houdt ze zich bezig met web- en bureauredactie, boekhouding, contacten met boekhandels, Centraal Boekhuis en particuliere klanten.
MAIL: thea@uitgeverijdemeent.nl
TELEFOON: 010 – 3136 255

vlnr: Thea van Duijvenbooden, Tijn Boon, Pieter Kers

Vertegenwoordiging en promotie Nederland
New Book Collective
Niasstraat 6d
3531 WP Utrecht
020 – 226 02 38
www.newbookcollective.com

Rutger Vos (rvos@newbookcollective.com; 06 – 206 271 14)
Tjamke van Hekken (tvanhekken@newbookcollective.com)
Maarten Richel (mrichel@newbookcollective.com)